Col·legi Manjón Educació Palma Balears, Illes

Què és una cooperativa?

Una cooperativa de treball és una empresa d'autogestió, propietat dels treballadors que s'organitzen de forma democràtica per proporcionar llocs de feina als seus membres i produir, en comú, béns o serveis.

Les cooperatives estan basades en valors de l'auto-ajuda, l'auto-responsabilitat, la democràcia, la igualtat, l'equitat i la solidaritat. Els socis cooperativistes continuen la tradició dels fundadors i fan seus els valors ètics de l'honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

Els principis cooperatius

Els principis cooperatius son pautes aprovades per l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI-1995) mitjançant les quals els cooperatives posen en pràctica els seus valors.

  • Adhesió voluntària i oberta: les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne socis, sense discriminació social, política, religiosa, racial o de sexe.
  • Gestió democràtica dels socis: les cooperatives són gestionades democràticament pels socis, els quals participen activament en la fixació de les seves polítiques i en la presa de decisions. A les cooperatives els socis tenen els mateixos drets de vot: un soci, un vot.
  • Participació econòmica dels socis: els socis contribueixen equitativament al capital de les seves cooperatives i el gestionen de forma democràtica.
  • Autonomia i independència: les cooperatives són organitzacions autònomes que gestionen els socis. Si signen acords amb altres organitzacions o amb governs, o si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que assegurin el control democràtic i els permetin mantenir l'autonomia.
  • Educació, formació i informació: les cooperatives proporcionen educació i formació als socis i als empleats perquè puguin contribuir al desenvolupament de les cooperatives. Informen el gran públic, especialment els joves i els líders d'opinió, de la naturalesa i els beneficis de la cooperació.
  • Cooperació entre cooperatives: les cooperatives serveixen els socis i enforteixen el moviment cooperatiu, ja que treballen conjuntament mitjançant estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.
  • Interès per la comunitat: les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les respectives comunitats.