Col·legi Manjón Educació Palma Balears, Illes
Secretària: Margarita Font

Demanar cita prèvia a secretaria@escolamanjon.com o al telèfon 971 294 711.Certificats: Poden solicitar els certificats i la informació a través de correu electrònic.

Beques i Ajuts Oficials: quan la Consellería, Ajuntament o M.E.C. convoquin beques o ajuts oficials i la tramitació impliqui al centre, els criteris i dades de presentació de sol·licituts es publicaràn a la pàgina web del centre.
Modificació de dades personals: Qualsevol alteració de les dades relatives als alumnes o familiars (domicili, telèfons, domiciliacions, baixes, etc.) s'han de notificar a la Secretaria del col·legi a la major brevetat, podent realitzar-la a través de la següent adreça de correu electrònic:
secretaria@escolamanjon.com

Formulari per a canvi de domiciliació bancària