POLITICA DE PRIVACITAT – INFORMACIÓ AMPLIADA 

ÚLTIMA MODIFICACIÓ: ABRIL 2019


La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regeixen la pàgina web http://www.escolamanjon.com juntament amb la Política de cookies i l'avís legal. 
SOCIETAT COOPERATIVA EDUCATIVA MANJÓN, es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web. En el cas que usuari s'hagi registrat en la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, en accedir a aquesta, se l'informarà en el cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals. 

Qui és el responsable de les teves dades?

Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament per mitjà de la pàgina web, ja sigui per la navegació en aquesta, així com tots aquells que ens puguis facilitar en els formularis de contacte, via email o per telèfon, seran recaptats i tractats pel responsable del tractament, les dades del qual s'indiquen a continuació:

SOCIETAT COOPERATIVA EDUCATIVA MANJÓN CIF F57511438
ADREÇA: Carrer Joan Fuster 18, 07010 Palma de Mallorca, Illes Balears 
TELÈFON: 971294711
CORREU ELECTRÒNIC: escolamanjon@escolamanjon.com 
CONTACTE DPD
: escolamanjon@escolamanjon.com 
Si, per qualsevol motiu, vols posar-te en contacte amb nosaltres en qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.
 

Quines dades recopilem a través de la pàgina web?

Pel simple fet de navegar en la pàgina web, SOCIETAT COOPERATIVA EDUCATIVA MANJÓN recopilarà informació referent a:

- Adreça IP.
- Versió del navegador.
- Sistema operatiu.
- Durada de la visita o navegació per la pàgina web.


Tal informació s'emmagatzema mitjançant Google Analytics, per la qual cosa ens remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que aquest recapta i tracta tal informació. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
De la mateixa manera, en la Pàgina Web es facilita la utilitat de Google Maps, la qual pot tenir accés a la teva ubicació, en el cas que li ho permetis, amb la finalitat de facilitar-te una major especificitat sobre la distància i/o camins les nostres seus. Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, amb la finalitat de conèixer l'ús i tractament de tals dades
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

La informació que nosaltres manegem, no estarà relacionada amb un usuari concret i s'emmagatzemarà en les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores en la Pàgina Web, sobre els nostres productes i/o serveis i ens ajudarà a millorar la nostra estratègia comercial. Les dades no seran comunicats a tercers.


Registre de l'usuari en la pàgina web/ Enviament de formularis

Per a accedir a determinats productes i/o serveis, com la sol·licitud d'informació, de contacte, de registre, cal que l'usuari empleni un formulari. Per a això, en el formulari de registre, se sol·liciten una sèrie de dades personals. Les dades són necessàries i obligatòries per a dur a terme tal registre.

En el cas de no facilitar tals camps, no es durà a terme el registre. 
En aquest cas, les dades de navegació, s'associaran als de registre de l'usuari, identificant al mateix usuari concret que navega per la Pàgina Web. D'aquesta forma, es podrà personalitzar l'oferta de productes i/o serveis que, al nostre criteri, més s'ajusti a l'usuari.

Les dades de registre de cada usuari s'incorporaran a les bases de dades de 
SOCIETAT COOPERATIVA EDUCATIVA MANJÓN, juntament amb l'historial d'operacions realitzades per aquest, i s'emmagatzemaran en les mateixes mentre no s'elimini el compte de l'usuari registrat. Una vegada eliminada tal compte, aquesta informació serà apartada de les nostres bases de dades, mantenint apartats durant 10 anys aquelles dades relatives a les transaccions realitzades, sense que s'accedeixin o alterin els mateixos, amb la finalitat de donar compliment als terminis legalment vigents. Les dades que no es trobin vinculats a les transaccions realitzades es mantindran tret que retiri el consentiment, en aquest cas seran eliminats immediatament (sempre tenint en compte els terminis legals).

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l'execució d'un contracte entre les parts.
En relació amb la remissió de comunicacions i promocions per via electrònica i la resposta a les sol·licituds d'informació, la legitimació del tractament és el consentiment de l'afectat. 

Les finalitats del tractament, seran les següents: 
a) Gestionar el teu accés a la Pàgina Web.
b) Gestionar els serveis posats a la teva disposició a través de la Pàgina Web.
c) Mantenir-te informat de la tramitació i estat de les seves sol·licituds. 
d) Respondre a la teva sol·licitud d'informació.
e) Gestionar totes les utilitats i/ o serveis que ofereix la plataforma a l'usuari.

Així, t'informem que podràs rebre comunicacions via email i/o en el teu telèfon, amb la finalitat d'informar-lo de possibles incidències, errors, problemes i/o estat de les teves sol·licituds. 

Per a l'enviament de comunicacions comercials, se sol·licitarà el consentiment exprés de l'usuari a l'hora de realitzar el registre. Referent a això, l'usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a 
SOCIETAT COOPERATIVA EDUCATIVA MANJÓN, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació comercial, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció d'aquestes, ja sigui per mitjà d'un link i/o adreça de correu electrònic. 

Si ets algun dels següents col·lectius, consulta la informació desplegable:

+/MARES/PARES/ TUTORS/AS D'ALUMNES/AS


Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?
• Gestionar l'escolarització obligatòria.
• Gestionar la facturació.
• Si escau, gestionar el cobrament de les aportacions voluntària.
• Organitzar activitats educatives, esportives i lúdiques com a visites a museus o excursions a llocs d'interès cultural, científic o històric.
• Avisar als familiars i altres persones designades com a contacte davant successos que puguin afectar l'alumne/a.
• Gestionar en cas de contractació o sol·licitud altres serveis complementaris i activitats Extraescolars (menjador, activitats complementàries, idiomes, etc). La sol·licitud d'aquests serveis requerirà l'emplenament del corresponent imprès on es facilitarà informació específica de protecció de dades sobre aquests tractaments i es demanaran els corresponents consentiments per al tractament d'aquestes dades.
• Conèixer, si escau, dades de salut de l'alumne/al fet que permetin actuar amb promptitud i diligència (al·lèrgies, patologies cròniques, intolerància a determinats aliments, medicació crònica, intolerància a medicaments, etc). 
• Tractament d'imatges de l'alumne/a relacionades amb activitats escolars i extraescolars: catàleg escolar, participació en activitats extraescolars, esportives, lúdiques i educatives.
• Finalitzada l'escolarització, informar sobre activitats organitzades per a antics alumnes. 


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Els tractaments relacionats amb l'escolarització obligatòria estan legitimats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació segons redacció donada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
Una altra base legal del tractament és l'execució d'un contracte per a serveis opcionals (gratuïts, subvencionats o de pagament) com són determinats serveis complementaris i activitats extraescolars. S'oferirà informació ampliada en cadascun dels impresos de sol·licitud. 
En relació amb el cobrament de les quotes, d'una banda, existeix una legitimació sobre la base de l'execució d'un contracte i d'altra banda la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària habilita els tractaments amb finalitats fiscals i comptables.
L'última base legal per als altres tractaments indicats amb anterioritat (orientació, organització d'activitats lúdiques, esportives i educatives, tractament de dades de salut, informació sobre activitats organitzades per a antics alumnes i avisos a familiars i persones de contacte, cobrament de la donació voluntària), és el consentiment de l'interessat.

CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC
Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?
• Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
• Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició. 
• Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
• Informació comercial o d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.


Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
L'acceptació i consentiment de l'interessat: En aquells casos on per a realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un "click" en el botó d'enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat. 
Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació o casella de selecció amb la següent fórmula, per a poder enviar la informació: “□ He llegit i accepto la Política de privacitat.”

 

CLIENTS 
Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?
• Elaboració del pressupost i seguiment del mateix mitjançant comunicacions entre totes dues parts. 
• Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
• Informació comercial o d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.

• Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable. 
• Realitzar les transaccions que corresponguin.
• Facturació i declaració dels impostos oportuns.
• Gestions de control i recobrament.
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal és el teu consentiment i l'execució d'un contracte.

PROVEÏDORS.
Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?
• Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
• Informació comercial o d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
• Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable. 
• Facturació.
• Realitzar les transaccions que corresponguin.
• Facturació i declaració dels impostos oportuns.
• Gestions de control i recobrament.
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal és l'acceptació d'una relació contractual, o en defecte d'això el teu consentiment en contactar amb nosaltres o oferir-nos els seus productes per alguna via.

CONTACTES XARXES SOCIALS
Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?
• Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
• Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició. 
• Relacionar-nos amb tu i crear una comunitat de seguidors.
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
L'acceptació d'una relació contractual a l'entorn de la xarxa social que correspongui, i conforme a les seves polítiques de Privacitat: 
Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf 
Instagram https://help.instagram.com/155833707900388 
Twitter http://twitter.com/privacy 

Durant quant temps mantindrem les dades personals?
Només podem consultar o donar de baixa les teves dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Els tractarem tant temps com tu ens deixis seguint-nos, sent amics o donant-li a “m'agrada”, “seguir” o botons similars. 
Qualsevol rectificació de les teves dades o restricció d'informació o de publicacions has de realitzar-la a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social. 

DEMANDANTS D'OCUPACIÓ
Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?
• Organització de processos de selecció per a la contractació d'empleats.
• Citar-te per a entrevistes de treball i avaluar la teva candidatura.
• Si ens has donat el teu consentiment, li ho podrem cedir a entitats col·laboradores o afins, amb l'únic objectiu d'ajudar-te a trobar ocupació.
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal és el teu consentiment inequívoc, en lliurar-nos el teu CV i rebre i signar informació relativa als tractaments que efectuarem.
Durant quant temps mantindrem les dades personals?
El currículum serà emmagatzemat durant el termini d'un any, després del qual, en el cas de no haver-nos posats en contacte amb tu, serà eliminat.
RH
Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?
• Gestió de la relació laboral i de l'expedient del treballador.
• Realitzar tots aquells tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per a complir amb els nostres compromisos contractuals, obligacions en matèria de normativa laboral, Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, fiscal i comptable.
• Gestió de pagament de nòmines mitjançant entitat financera.
• Control horari a través del sistema de control d'accés mitjançant petjada/targeta (si es dóna el cas).
• Gestió de les assegurances col·lectives / pla de pensions de l'entitat.
• Realitzar actuacions formatives tant de formació bonificada com no bonificada.
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del seu contracte laboral. El compliment de les obligacions legals pertinents. El consentiment de l'interessat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Incloem dades personals de terceres persones?
No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, deuràs amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit. 

I dades de menors? 
Si fos menor de 14 anys, per a usar els Serveis de la Pàgina Web, haurà d'indicar-nos expressament que disposa de l'autorització de els/as Tutors/as o Mare/Pare. En cas contrari no podrà completar el registre.

Realitzarem comunicacions per mitjans electrònics?
• Només es realitzaran per a gestionar la teva sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens has facilitat.
• Si realitzem comunicacions comercials hauran estat prèvia i expressament autoritzades per tu.

Quines mesures de seguretat apliquem? 
Pots estar tranquil: Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les dades personals que manegem, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició, segons l'estat de la tecnologia, per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals. 
En quina mesura s'automatitzarà la presa de decisions?
SOCIETAT COOPERATIVA EDUCATIVA MANJÓN no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzades per a entaular, desenvolupar o acabar una relació contractual amb l'usuari. En cas que usem aquests processos en un cas particular, et mantindrem informat i et comunicarem els teus drets referent a això si així ho prescriu la llei.
Tindrà lloc l'elaboració de perfils?
Amb la finalitat de poder oferir-te productes i/o serveis d'acord amb els teus interessos i millorar la teva experiència d'usuari, podrem elaborar un "perfil comercial" sobre la base de la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?
A les Societats que componen el grup SOCIETAT COOPERATIVA EDUCATIVA MANJÓN.
Les teves dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat o producte adquirit, així com als encarregats del tractament necessaris per a l'execució de l'acord.
En cas de compra o pagament, si tries alguna aplicació, web, plataforma, targeta bancària, o algun altre servei online, les teves dades se cediran a aquesta plataforma o es tractaran en el seu entorn, sempre amb la màxima seguretat.
En el cas que ens hagis donat el teu consentiment per al tractament del teu nom i imatges i altres informacions, relacionades amb l'activitat de 
SOCIETAT COOPERATIVA EDUCATIVA MANJÓN, es divulgaran en les diferents xarxes socials i pàgina web de SOCIETAT COOPERATIVA EDUCATIVA MANJÓN 
Transferències internacionals.

En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades per part de SOCIETAT COOPERATIVA EDUCATIVA MANJÓN, només es realitzaran a entitats sota l'habilitació de l'acord EUA-Unió Europea Privacy Shield (més informació: https://www.privacyshield.gov/welcome), a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció i garanties d'acord amb els paràmetres i exigències previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, com el Reglament Europeu, o quan existeixi un habilitació legal per a realitzar la transferència internacional.

Quins Drets tens? 
• A saber si estem tractant les teves dades o no.
• A accedir a les teves dades personals. 
• A sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes.
• A sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits o si ens retires el consentiment atorgat.
• A sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en alguns supòsits, en aquest cas només els conservarem d'acord amb la normativa vigent.
• A portar les teves dades, que et seran facilitats en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica. Si ho prefereixes, els hi podem enviar al nou responsable que ens designis. Només és vàlid en determinats suposats.
• A presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creus que no t'hem atès correctament.
• A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.
Si modifiques alguna dada, t'agraïm que ens el comuniquis per a mantenir-los actualitzats. 

Vols un formulari per a l'exercici de Drets?
• Tenim formularis per a l'exercici dels teus drets, demana'ns-els per email o si ho prefereixes, pots usar els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers. 
• Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI. 
• Si et representa algú, has d'adjuntar-nos còpia del seu DNI, o que el signi amb la seva signatura electrònica. 
• Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail en l'adreça del Responsable a l'inici d'aquest text. 
Tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideris que no s'ha atès convenientment la sol·licitud dels teus drets. 

El termini màxim per a resoldre per 
SOCIETATCOOPERATIVA EDUCATIVA MANJÓN, és d'un mes, a comptar des de l'efectiva recepció de la teva sol·licitud per part nostra. 

Tens dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l'has atorgat. 

Tractem cookies?

Si usem un altre tipus de cookies que no siguin les necessàries, podràs consultar la política de cookies en l'enllaç corresponent des de l'inici de la nostra web. 

Durant quant temps mantindrem les teves dades personals?
• Les dades personals seran mantinguts mentre segueixis vinculat amb nosaltres.
• Una vegada et desvinculis, les dades personals tractats en cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, inclòs el termini en el qual un jutge o tribunal els pugui requerir atenent el termini de prescripció d'accions judicials. 
• Les dades tractades es mantindran en tant no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió o arrebossat el consentiment atorgat. 
• Mantindrem tota la informació i comunicacions relatives a la teva compra o a la prestació del nostre servei, mentre durin les garanties dels productes o serveis, per a atendre possibles reclamacions.