1ª Reunió de Apima el dimecres 21 d´octubre a les 17:30 al menjador, esperam la vostra parcicipació.

1ª Reunión de Apima el miécoles 21 de octubre a las 17:30 en el comedor esperamos vuestra participación.