Col·legi Manjón Educació Palma Balears, Illes
Secretària: Margarita Font

Mail: secretaria@escolamanjon.com

Tel: 971 294 711

Fax: 871 961 641

Horari: De dilluns a divendres de 08:00 a 10:30 hores i els dimecres de 15:00 a 17:00 hores.

Certficats: Poden solicitar els certificats i la informació a través de correu electrònic.

Beques i Ajuts Oficials: quan la Consellería, Ajuntament o M.E.C. convoquin beques o ajuts oficials i la tramitació impliqui al centre, els criteris i dades de presentació de sol·licituts es publicarán a la pàgina web del centre
Modificació de dades personals: Qualsevol alteració de les dades relatives als alumnes o familiars (domicili, telèfons, domiciliacions, baixes, etc.) han de notificar a la Secretaria del Col·legi a la major brevetat, podent realitzar-la a través de la següent adreça de correu electrònic:
secretaria@escolamanjon.com.

Formulari per a canvi de domiciliació bancària 
Altas / Baixes de Activitats extraescolars: 


Formulari altas i baixes d'activitats extraescolars