Què és una cooperativa?

Una cooperativa de treball és una empresa d'autogestió, propietat dels treballadors que s'organitzen de forma democràtica per proporcionar llocs de feina als seus membres i produir, en comú, béns o serveis.

Les cooperatives estan basades en valors de l'auto-ajuda, l'auto-responsabilitat, la democràcia, la igualtat, l'equitat i la solidaritat. Els socis cooperativistes continuen la tradició dels fundadors i fan seus els valors ètics de l'honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

                                                                                                               

Els principis cooperatius

Els principis cooperatius son pautes aprovades per l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI-1995) mitjançant les quals els cooperatives posen en pràctica els seus valors.

  • Adhesió voluntària i oberta: les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne socis, sense discriminació social, política, religiosa, racial o de sexe.
  • Gestió democràtica dels socis: les cooperatives són gestionades democràticament pels socis, els quals participen activament en la fixació de les seves polítiques i en la presa de decisions. A les cooperatives els socis tenen els mateixos drets de vot: un soci, un vot.
  • Participació econòmica dels socis: els socis contribueixen equitativament al capital de les seves cooperatives i el gestionen de forma democràtica.
  • Autonomia i independència: les cooperatives són organitzacions autònomes que gestionen els socis. Si signen acords amb altres organitzacions o amb governs, o si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que assegurin el control democràtic i els permetin mantenir l'autonomia.
  • Educació, formació i informació: les cooperatives proporcionen educació i formació als socis i als empleats perquè puguin contribuir al desenvolupament de les cooperatives. Informen el gran públic, especialment els joves i els líders d'opinió, de la naturalesa i els beneficis de la cooperació.
  • Cooperació entre cooperatives: les cooperatives serveixen els socis i enforteixen el moviment cooperatiu, ja que treballen conjuntament mitjançant estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.
  • Interès per la comunitat: les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les respectives comunitats.