El servei d'escola matinera o guarderia està a disposició de les famílies perquè aquestes puguin deixar als seus fills/es a l'escola abans de començar les classes. L'horari és de 07,30h. a 09,00h. Des de setembre fins a juny.