RECTIFICACIONS: 

ISBN  LLIBRE ANGLÈS DE 6È DE PRIMÀRIA 9780230431461 TIGER 6 Ab A Pk 

ISBN  LLIBRE ANGLÈS DE 6È DE PRIMÀRIA 9781380014658 EP6 TIGER 6 PB (EBOOK) PK 

ISBN DEL LLIBRE DE CATALÀ DE 2N ESO ÉS 9788490477663

ISBN DEL LLIBRE DE GEOGRAFIA I HITÒRIA DE 2N ESO ÉS 9788490475300

ISBN DEL LLIBRE DE MATEMÀTIQUES 4T ESO ÉS 9788468001197