Us informem que ja està a la vostra disposició el llistat definitiu de les Beques de Menjador. Roman al tauler d'anuncis de s'escola.

Els adjudicats heu de passar sens falta per la Secretaria en qualsevol d'aquests moments:

Dilluns 27, dimarts 28 i dijous 30 des de les 08.00 h. fins les 09.00 h. i de 09.30 h. fins 10.30 h.

Dimecres dia 29 des de les 08.00 h. fins les 09.00 h. i de 09.30 h. fins 10.30 h. i des de les 15.00 h. fins les 17.00 h.