• 1 QUADERN   DIN-A4:   DE QUADRETS 
  • 6 QUADERNS DIN-A4:   D'UNA LÍNIA 

Posar una etiqueta amb el nom i l’assignatura a la tapa de cada quadern

  • ESTOIG PER TENIR SEMPRE A L'AULA AMB:

LLAPIS

GOMA

MAQUINETA PER FER PUNTA AMB DIPÒSIT

BOLÍGRAFS: 1 VERMELL, 1 BLAU I 1 NEGRE (DE TINTA BORRABLE)

REGLE

“FALSILLA”

PLASTIDECOR

RETOLADORS

PEGA DE BARRA

TISORES (PER ALS ESQUERRANS, COMPRAR TISORES ESPECIALS)

5 BOSSETES DE PLÀSTIC TAMANY DIN A 4 AMB EL NOM DE CADA UNA

CARPETA CLASSIFICADORA. 

FOLIS BLANCS DIN-A4.

PAQUET TOVALLOLETES

NO ESTÀ PERMÈS EL TIPEX.

 

  • POSAR ETIQUETA AMB EL NOM A LA COBERTA DE TOTS ELS LLIBRES I FOLRAR AMB PLÀSTIC TRANSPARENT.
  • AGENDA ESCOLAR (ES VENDRÀ AL COL·LEGI EL SETEMBRE).

MATERIAL 4º 5º I 6º ED. PRIMARIA CURSO 2017-18

  • 6 CUADERNOS DIN-A4: 1 LÍNIA (LENGUA CASTELLANA, CATALÀ, ANGLÈS, SOCIALS, NATURALS I VALORS SOCIALS I CULTURALS).
  • 1 CUADERNO DIN-A4: CUADROS (MATEMÀTIQUES).

 Poner una etiqueta con el nombre y la asignatura a la tapa de cada cuaderno

  •  ESTUCHE PARA TENER SIEMPRE EN EL AULA CON:

LÁPIZ.

GOMA.

SACAPUNTAS.

BOLÍGRAFOS: 1 ROJO, 1 AZUL Y 1 NEGRO (DE TINTA BORRABLE).

REGLA.

“FALSILLA”.

PLASTIDECOR.

ROTULADORES.

PEGAMENTO DE BARRA.

TIJERAS (PARA LOS ZURDOS, COMPRAR TIJERAS ESPECIALES).

CARPETA CLASIFICADORA.

FOLIOS BLANCOS.TAMAÑO DINA-A4

5 BOLSITAS DE PLÁSTICO TAMAÑO DIN A 4 CON EL NOMBRE DE CADA UNA

PAQUETE TOALLITAS.

NO ESTÁ PERMITIDO EL TIPEX.

 

  • SE RUEGA PONER NOMBRE A TODOS LOS LIBROS CON UNA ETIQUETA EN LA CUBIERTA Y FORRAR LOS LIBROS CON PLÁSTICO TRANSPARENTE.
  • AGENDA ESCOLAR (SE VENDERÁ EN EL COLEGIO EN SEPTIEMBRE).