El passat curs 2017/18 es va començar un projecte d’intercanvi de cartes amb el grup de 2n d’EP d’una escola d’Alaró (CEIP Pere Rosselló Oliver).

Va funcionar molt bé i les tutores hem decidit continuar el projecte aquest curs 2018/19.

L’objectiu d’aquest projecte és que els nins segueixin gaudint d’estar en contacte i conèixer nins i nines d’una altra escola i, engrescar-los a seguir reforçant la lectura i l’escriptura de manera motivadora i funcional.

Donat que a la nostra escola hi ha molts d’alumnes castellanoparlants, amb aquest projecte no només es cerca establir unions entre els alumnes sinó també ajudar als alumnes a aprofundir en el coneixement de la llengua catalana i per tant, millorar-la progressivament.