Des de l’escola veiem la necessitat d’introduir noves activitats que permetin millorar i ampliar el contacte dels nostres alumnes amb l’entorn, la natura i potenciar l’educació ambiental. L’hort és un recurs vinculat a l’àrea de coneixement del medi, biologia, educació mediambiental, educació per a la salut i educació del consumidor.

Tenir un hort escolar urbà pot ajudar als nostres alumnes a prendre consciència del que són les tasques agrícoles i valorar la importància de l’agricultura en l’obtenció d’aliments.

L’hort aporta vivències úniques en aquells alumnes que tenen poc contacte amb la natura, els espais rurals i agrícoles.

L’hort permet potenciar les habilitats socials, de treball en equip tot en un context vivencial i manipulatiu.

L’hort esdevé en una eina eficaç per valorar les conseqüències negatives mediambientals d’una agricultura intensiva no ecològica: desertització de regions, aigües freàtiques contaminades per nitrats, sòls contaminats per plaguicides. A la vegada, permet introduir conceptes i valoracions sobre l’agricultura ecològica: ús de composts o adobs ecològics, manteniment de la salut d’agricultors i consumidors ja que no s’usen plaguicides, no contamina, etc.