Aquest any, el projecte ICAPE el desenvoluparà el curs de 4t ESO. Els objectius del projecte són:

  • Desenvolupar actituds i habilitats emprenedores.

  • Estimular l’apropament a altres cultures i realitats socials.

  • Desenvolupar el pensament crític respecte als esdeveniments.

  • Utilitzar les TIC com eina de treball.

  • Familiaritzar-se amb els conceptes de participació i sensibilització social.

  • Facilitar la trobada entre el centre i una entitat d’àmbit social.

Es duen a terme diferents activitats de sensibilització, per tal de poder donar a conèixer aquella feina que estem fent a totes aquelles persones que ens envolten i conscienciar-les de la importància d’aquesta feina.

Per altra banda, es duen a terme també activitats de recaptació de fons per tal de poder aportar també a nivell econòmic a aquella ONG amb la qual col·laborem.