L’objectiu fonamental del PFP (Pla de Formació del Professorat) es sosté sobre el principi de qualitat de l’ensenyament, amb la finalitat de contribuir a l’increment de la mateixa i millorar, per tant, les competències professionals.

L’elaboració d’aquest Pla està consensuada per tota la comunitat educativa en funció de les nostres necessitats, tenint en compte la realitat i circumstàncies del centre, així com també enfocada en els propis interessos i motivacions.

La formació permanent del professorat és un factor fonamental per assegurar la qualitat del sistema educatiu. Per tant, és necessària la implicació del professorat per a la detecció de necessitats professionals i iniciatives innovadores.