Pràctiques Física i Química 3r ESO

03/06/2019

Els alumnes de física i química de 3r d'ESO varen dur terme una sèrie d'experiències per a comprovar quins són els signes que ens indiquen que ha tingut lloc una reacció química. A les fotos, observam la formació d'un precipitat gelatinós obtés quan mesclam una dissolució de sulfat de coure amb una d'hidròxid sòdic.